Forsikring

Uflaks i ferien?
Hvis du har tegnet reiseforsikring via Ving har du en reiseforsikring fra Gouda. Hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke kan du ta kontakt med Goudas dyktige medarbeidere på en egen alarmsentral for å få hjelp. De er klare til å bistå døgnet rundt, uansett hvor i verden du befinner deg. Når du ringer kommer du umiddelbart i kontakt med en assistansekoordinator som kan hjelpe deg, for eksempel ved bistand i kontakt med behandlende lege på destinasjonen.

Hjelp oss å hjelpe deg
For at alarmsentralen skal kunne hjelpe deg på best mulig måte ber vi deg ha så mye som mulig av de følgende opplysningene klare når du ringer:

  • Reisens bestillingsnummer
  • Navn og personnummer på personen som er utsatt for uhell
  • Navn og telefonnummer til behandlende lege/sykehus på destinasjonen
  • Diagnose/tilstand på personen som er utsatt for uhell
  • Navn og telefonnummer på eventuelle medreisende

Supplement eller heldekkende
Forsikringen gjennom Ving og Gouda kan enten tegnes som en heldekkende forsikring eller som et supplement til en allerede eksisterende forsikring. Har du kun tegnet en supplementerende forsikring via Ving og Gouda skal du alltid kontakte forsikringsselskapet som er ansvarlig for hovedforsikringen først hvis du blir utsatt for en ulykke. Har du tegnet en heldekkende reiseforsikring med Ving og Gouda skal du kontakte Gouda Alarm hvis uhellet er ute. 

Øvrige henvendelser
Hvis du blir utsatt for mindre uhell eller sykdom i løpet av reisen, som forkjølelse, bagasjeforsinkelser eller forsinket hjemreise kan du ta kontakt med Vings reiseledere for hjelp. Ta alltid vare på kvitteringene for eventuelle utlegg. Kvitteringene skal overleveres til reiselederen eller sendes til Gouda sammen med et eventuelt krav.

Se www.gouda.no for mer informasjon om Gouda.