Toll regler

Følgende varer kan du ta med deg toll- og avgiftsfritt:

Reisende som har fylt 18 år:
• Sigaretter 200 stk. eller andre tobakksvarer 250 gram.
• Sigarettpapir 200 blad.
• Øl som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol 2 liter.
• Vin og alkoholholdige drikkevarer til og med 22 volumprosent alkohol 3 liter.

Reisende som har fylt 20 år:
• Brennevin inntil 60 volumprosent alkohol 1 liter.
• Vin og alkoholholdige drikkevarer til og med 22 volumprosent alkohol 1.5 liter eller dersom brennevin ikke tas med: Vin og alkoholholdige drikkevarer til og med 22 volumprosent alkohol 3 liter.
• Alle reisende kan dessuten ta med: Sjokolade- og sukkervarer inntil 1 kilo.

Dersom du ikke tar med deg noe tobakk kan du kjøpe opptil:
• 1 liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl. 
• Eller 4,5 liter vin og 2 liter øl. 
• Eller 6,5 liter øl. 

Dersom du har vært utenfor Norge i minst 24 timer, og kan dokumentere dette, kan du handle tollfritt for totalt 5.000 kr inkl. dine andre tollfrie varer.